نقل قول

  • Photo of کار امروز را به فردا نَتِپان!

    کار امروز را به فردا نَتِپان!

    دقیق نمی‌دانم اما به نظرم تلفظ آن همین نَتِپان باشد. از اصل واژه که از کجا آمده است، آمدنش بحر چه بود، به کجا می‌رود آخر، ننمایی… خبر ندارم. اما فقط این را می‌دانم که در گویش همدانی بسیار استعمال می‌گردد. به هر حال امشب که درس زبان و گویش…

    بیشتر بخوانید »
حمایت شما برای من لطف بزرگیه دونیت ×
بستن