خاطره

  • نویسندگی

    چرا از دانشگاه انصراف دادم

    درست ده شب پیش بود که طبق معمول بی خوابی به سرم زده بود و ساعت ۳ نیمه شب بود که دیگه از تماشای سقف و نور ضعیفی که از پنجره اتاق میومد خسته شدم و بالاخره گوشی رو برداشتم دستم تا چرخی تو دنیای آنلاین بزنم و چندتا مطلب…

دکمه بازگشت به بالا